Твоите GDPR права

Безплатна услуга за български граждани

Като граждани на Европейския Съюз, Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) ни дава невиждани досега права. Ние правим лесно да се възползвате от тях.

Информация

Безплатна услуга за улеснено упражнение на Вашите права според GDPR.

prava.bg/#информация

Можете да използвате...

Използвайте безплатните бланки на заявления, за да управлявате кой и с какви цели съхранява Вашите лични данни. Възвърнете контрол върху своите лични данни. 

Нашата цел...

Нашата цел е да помогнем на българските граждани да се ориентират в GDPR и да започнат лесно да упражняват правата си.  

Как да подходите...

 1. Помислете кои компании в момента съхраняват и обработват Вашите лични данни. Направете списък и помислете:
  • Наистина ли е необходимо моите лични данни да бъдат съхранявани и обработвани? Аз искам ли го? 
  • За какво се използват моите лични данни? На кого се (про)дават?
  • Искам ли да се свързват с мен за маркетингови цели (или изобщо)? 
  • Какви са рисковете за мен? Искам ли да ме забравят? 
 2. Прочетете описанията на Вашите права по-долу, изберете кои искате да упражните и попълнете заявленията сами или с нашата малка (но полезна) система. Прочетете всяко заявление от начало до край и го изпратете на организацията. 
 3. В общия случай, организацията трябва да Ви отговори в срок от един месец. Следете внимателно за комуникация от нея. 
 4. Ако не получите отговор в рамките на 1 месец, подайте оплакване до Комисията за защита на личните данни.

Право на достъп

Право на потвърждение за обработка и достъп до Вашите лични данни.

prava.bg/#право-на-достъп

Можете да научите...

Дали се обработват Ваши данни?
Какви данни се обработват?
За колко време ще се обработват?
За каква цел и на какво основание се обработват?
Откъде са взети и на кого са били предоставени?

Основание

Член 15 от GDPR (Регламент (ЕС) 2016/679) 

Вашите права

 1. Имате право да попитате и съответно да получите потвърждение от администратора (организацията или фирмата) дали се обработват лични данни, свързани с Вас.
 2. В случай че администраторът (организацията или фирмата) обработва ваши лични данни, имате право да получите достъп до тях.
 3. Администраторът (организацията или фирмата) е длъжен да Ви предостави следната информация:
  • (Защо обработва Вашите данни) Целите, за които обработва Ваши лични данни;
  • Какви категории Ваши лични данни обработва (напр. ЕГН, телефон, име и т.н.); (Какви данни обработва)
  • На кого (ги е или) ще ги разкрие/предаде/предостави
  • За колко време ще Ви ги съхранява (обработва) или ако не може да го посочи е задължен да Ви обясни как определя срока (Напр. 3 месеца след като Ви изтече договора)
  • Ако не ги е събрал личнo от Вас, от кого ги е получил.
  • Дали използва автоматизирано вземане на решение или дали Ви профилира въз основа на вашите данни и ако го прави, каква е логиката, която използва, и какви биха били последствията за Вас.
  • Дали предоставя Вашите лични данни извън ЕС и ако да, какви гаранции за сигурността им е предвидил.
 4. Администраторът (организацията или фирмата) е длъжен да Ви предостави безплатно копие от Вашите данни, с които разполага и които обработва в момента. (Внимание: за последващо копие Администраторът може и има право да Ви поиска такса)
 5. Можете да упражните правото си по електронен път и администраторът, ако има възможност, е задължен да Ви върне информацията в електронна форма. Важно е да знаете, че може да поискат да се идентифицирате, което може да се окаже трудно по електронен път.

Упражнете правата си

Попълнете своята информация в полетата по-долу и натиснете бутона “Напред”, за да генерирате попълнено и готово за изпращане заявление за упражняване на правото. Ние НЕ съхраняваме и НЕ четем Вашата информация! Генерирането е напълно безплатно. 

Loading

Право на коригиране

Право да коригирате неточни или непълни Ваши лични данни.

prava.bg/#право-на-коригиране

Можете да...

Коригирате свои лични данни
Допълните свои данни
Промените неверни свои лични данни

Основание

Член 16 от GDPR (Регламент (ЕС) 2016/679) 

Вашите права

 1. Имате право да поискате да коригирате Ваши лични данни, обработвани от даден администратор (организация или фирма)
 2. Имате право да поискате от даден администратор (организация или фирма) да попълните непълни Ваши лични данни
 3. Имате право да попълните личните си данни, обработвани от даден администратор, включително като попълните декларация. (Забележка: ако не Ви предоставят образец, можете да напишете такава в свободен текст)
 4. Администраторът (организацията или фирмата) е длъжен без ненужно забавяне да коригира или попълни Вашите лични данни, които обработва
 5. Можете да упражните правото си по електронен път и администраторът, ако има възможност, е задължен да Ви върне информацията в електронна форма. (Важно е да знаете, че може да поискат да се идентифицирате, което може да се окаже трудно по електронен път)
 6.  

Упражнете правата си

Попълнете своята информация в полетата по-долу и натиснете бутона “Напред”, за да генерирате попълнено и готово за изпращане заявление за упражняване на правото. Ние НЕ съхраняваме и НЕ четем Вашата информация! Генерирането е напълно безплатно. 

Loading

Право на изтриване

Право на изтриване на Ваши лични данни (право „да бъдеш забравен“).

prava.bg/#право-на-изтриване

Можете да...

Изискате от администратора (организацията) да: 
Да спре да обработва Ваши лични данни
Да Ви забрави
Да не разполага повече с личните Ви данни
Да изтрие личните Ви данни от всички места, на които са ги дали

Основание

Член 17 от GDPR (Регламент (ЕС) 2016/679) 

Вашите права

 1. Имате право да поискате изтриване на Ваши лични данни, обработвани от даден администратор (организация или фирма)
 2. Администраторът (организацията или фирмата) е длъжен без ненужно забавяне да изтрие/заличи Вашите лични данни, които обработва
 3. Администраторът (организацията или фирмата) е длъжен, в случай че е предоставил или е направил публични Вашите лични данни, да уведоми другите администратори, че сте поискали данните Ви да бъдат изтрити от всички връзки, копия или реплики, в които те присъстват.
 4. Можете да упражните правото си по електронен път и администраторът, ако има възможност, е задължен да Ви върне информацията в електронна форма. (Важно е да знаете, че може да поискат да се идентифицирате, което може да се окаже трудно по електронен път)

Упражнете правата си

Попълнете своята информация в полетата по-долу и натиснете бутона “Напред”, за да генерирате попълнено и готово за изпращане заявление за упражняване на правото. Ние НЕ съхраняваме и НЕ четем Вашата информация! Генерирането е напълно безплатно. 

Loading

Право на ограничаване

Право да изискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни.

prava.bg/#право-на-ограничаване

Можете да...

Изискате от администратора (фирмата или организацията) да:

Да спре да спре обработва Ваши лични данни, въпреки че трябва да ги пази по закон.
Да пази Вашите личните данни, но да не борави с тях, да не ги променя и т.н. защото имате правни претенции (например в момента завеждате дело).
Да спре да обработва и да използва Вашите лични данни, докато не бъдат коригирани.
Да пази Вашите лични данни, макар и без да има право, докато не решите какво искате да предприемете спрямо тях.

Основание

Член 18 от GDPR (Регламент (ЕС) 2016/679) 

Вашите права

 1. Имате право да поискате ограничаване на обработването на Ваши лични данни от даден администратор (организация или фирма).
 2. Администраторът (организацията или фирмата) е длъжен да ограничи обработката на Ваши лични данни и има право само да ги съхранява.
 3. Можете да упражните правото си по електронен път и администратора ако има възможност е задължен да Ви върне информацията в електронна форма. (Важно е да знаете, че може да поискат да се идентифицирате, което може да се окаже трудно по електронен път.)

Упражнете правата си

Попълнете своята информация в полетата по-долу и натиснете бутона “Напред”, за да генерирате попълнено и готово за изпращане заявление за упражняване на правото. Ние НЕ съхраняваме и НЕ четем Вашата информация! Генерирането е напълно безплатно. 

Loading

Право на уведомяване

Право да изисквате да бъдете уведомени при всяко действие свързано с коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на Ваши лични данни.

prava.bg/#право-на-уведомяване

Можете да...

Изискате от администратора (фирмата или организацията):
Да информира всички фирми, организации и други получатели на Вашите лични данни, че сте подали заявка за коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на Вашите лични данни и да Ви информира на кои фирми е изпратил това съобщение.
Да Ви уведоми, че всички получатели на Ваши лични данни са били информирани за Ваше искане за коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на Ваши лични данни.

Основание

Член 19 от GDPR (Регламент (ЕС) 2016/679) 

Вашите права

 1. Имате право да бъдете уведомени за всяко действие предприето от Администратора (организацията или фирмата) за информиране на получателите на Ваши лични данни при Ваше искане за коригиране, изтриване или ограничаване на обработката на Ваши лични данни.
 2. Администраторът (организацията или фирмата) е длъжен да Ви информира за получателите на Вашите лични данни на които е съобщил за Вашето искане за коригиране, изтриване или ограничаване на обработката на Ваши лични данни.
 3. Можете да упражните правото си по електронен път и администратора ако има възможност е задължен да Ви върне информацията в електронна форма. (Важно е да знаете, че може да поискат да се идентифицирате, което може да се окаже трудно по електронен път.)

Упражнете правата си

Попълнете своята информация в полетата по-долу и натиснете бутона “Напред”, за да генерирате попълнено и готово за изпращане заявление за упражняване на правото. Ние НЕ съхраняваме и НЕ четем Вашата информация! Генерирането е напълно безплатно. 

Loading

Право на преносимост

Имате право да получите Ваши лични данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат.

prava.bg/#право-на-преносимост

Можете да...

Изискате от администратора (фирмата или организацията) да:
Да Ви предостави Вашите лични данни, които обработва.
Да прехвърли Вашите лични данни директно към друг администратор (ако му е възможно).

 

Основание

Член 20 от GDPR (Регламент (ЕС) 2016/679) 

Вашите права

 1. Имате право да поискате и съответно да получите Ваши лични данни, които Ви засягат или сте предоставили на Администратора (организацията или фирмата) в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, като например .CSV, .JSON, или друг, когато обработването се основава на съгласие от Ваша страна или личните Ви данни са били събрани за изпълнение на договор. (Забележка: ако обработването се осъществява по автоматизиран начин – значи с компютърни или електронни средства)
 2. Администраторът (организацията или фирмата), който обработва личните Ви данни е длъжен, при искане от Ваша страна, да прехвърли директно Вашите лични данни към друг Администратор, ако има такава техническа възможност.
 3. Можете да упражните правото си по електронен път и администраторът, ако има възможност, е задължен да Ви върне информацията в електронна форма. (Важно е да знаете, че може да поискат да се идентифицирате, което може да се окаже трудно по електронен път.)

Упражнете правата си

Попълнете своята информация в полетата по-долу и натиснете бутона “Напред”, за да генерирате попълнено и готово за изпращане заявление за упражняване на правото. Ние НЕ съхраняваме и НЕ четем Вашата информация! Генерирането е напълно безплатно. 

Loading

Право на възражение

Право да възразите по всяко време срещу обработването на личните Ви данни.

prava.bg/#право-на-възражение

Можете да...

Изискате администраторa (фирмата или организацията) да:
Да спре да Ви предоставя маркетингова информация
Да спре да Ви се обажда, за да Ви продава
Да спре да Ви пише маркетингови писма или да Ви изпраща брошури
Да спре да използва данните Ви за научни, статистически или исторически цели.
Да спре да използва личните Ви данни без Ваше изрично съгласие.
Да спре да Ви профилира и да Ви показва и предлага реклами на база на профилиране.

Основание

Член 21 от GDPR (Регламент (ЕС) 2016/679) 

Вашите права

 1. Имате право по-всяко време, поради каквито си решите причини, да възразите срещу обработката на Ваши лични данни
  • за целите на маркетинга;
  • срещу обработване, което се основа на легитимен интерес на администратора (организацията или фирмата);
  • за научни, исторически или статистически цели;
  • за изпълнението на задача от обществен интерес;
  • на база на официални правомощия;
  • за профилиране;
 2. Имате право да възразите срещу използване на Ваши лични данни за маркетинг и администраторът (организацията или фирмата) е длъжен да прекрати обработката на Вашите лични данни.
 3. Имате право да възразите и срещу профилиране на база на Ваши лични данни с маркетингови цели, което се извършва от администратора (организацията или фирмата).
 4. Администраторът (организацията или фирмата), който обработва личните Ви данни, е задължен да Ви информира за тези права, най-късно по време на първия контакт с Вас, като Ви информира ясно и отделно от всяка друга информация, а Вие имате право веднага да възразите. Ако не го е направил е нарушил член 21, параграф 4 на регламента.
 5. Имате право и администраторът (организацията или фирмата) е длъжен, в случай че ви предоставя услуги на електронното общество, да Ви предостави и възможност да упражните правото си по електронен път.
 6. Можете да упражните правото си по електронен път и администраторът, ако има възможност, е задължен да Ви върне информацията в електронна форма. (Важно е да знаете, че може да поискат да се идентифицирате, което може да се окаже трудно по електронен път.)

Упражнете правата си

Попълнете своята информация в полетата по-долу и натиснете бутона “Напред”, за да генерирате попълнено и готово за изпращане заявление за упражняване на правото. Ние НЕ съхраняваме и НЕ четем Вашата информация! Генерирането е напълно безплатно. 

Loading

Право на отказ от автоматизирана обработка

prava.bg/#право-на-отказ

Право на отказ от автоматизирана обработка: Право да откажете да бъдете обект на решение, основаващо се единствено само на автоматизирано обработване включително профилиране, което поражда правни последствия за вас или ви касае значително.

Можете да...

Изискате администраторa (фирмата или организацията) да:
Да накара истински човек да разгледа Вашия случай.
Да не взема решение, което се базира само на профилиране
Решението за Вашия случай да не се взима от система
Да Ви даде възможност да изкажете мнението си и да изразите гледната си точка, ако решението за Вашия случай е взето от система
Да оспорите решение взето от машина (автоматизирана система използвана от администратора) или на база профилиране

Основание

Член 22 от GDPR (Регламент (ЕС) 2016/679) 

Вашите права

 1. Имате право да не бъдете обект на автоматизирано вземане на решение, включително профилиране, и да възразите срещу подобно обработване на Ваши лични данни, ако решението или профилирането, извършвано от администратора, може да породи правни последствия за Вас или да Ви касае в значителна степен.
 2. По всяко време можете да поискате от администратора да изразите гледната си точка и да оспорите решението, взето от машината (автоматизираната система).
 3. По всяко време имате право да поискате от администратора човешка намеса в обработката на Вашите лични данни или казус, така че решението да бъде взето от човек.
 4. Администраторът (организацията или фирмата), който обработва личните Ви данни, е задължен да Ви информира за тези права. Ако не го е направил е нарушил член 13, параграф 2, буква е) или член 14, параграф 2, буква ж) на регламента.
 5. Можете да упражните правото си по електронен път и администратора ако има възможност е задължен да Ви върне информацията в електронна форма. (Важно е да знаете, че може да поискат да се идентифицирате, което може да се окаже трудно по електронен път.)

Упражнете правата си

Попълнете своята информация в полетата по-долу и натиснете бутона “Напред”, за да генерирате попълнено и готово за изпращане заявление за упражняване на правото. Ние НЕ съхраняваме и НЕ четем Вашата информация! Генерирането е напълно безплатно. 

Loading

Искаш да помогнеш?